slide
slide
slide
slide

Nước sạch và nước hợp vệ sinh

( 28-04-2016 - 01:56 PM ) - Lượt xem: 1349

Nước là một nguồn tài nguyên thiên nhiên rất phong phú quanh ta. Nước được sử dụng trong mọi mặt của đời sống con người. Hiện nay do nhu cầu chất lượng cuộc sống ngày càng cao, do đó chất lượng nước sử dụng cũng phải tốt hơn.Chúng ta cần phải phân biệt được nước sạch và nước hợp vệ sinh để sử dụng cho cho phù hợp, tránh những ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống cũng như trong hoạt động sản xuất và sinh hoạt.Vì thế một số câu hỏi được đặt ra như:nước sạch là gì, nước như thế nào được gọi là nước hợp vệ sinh.

1. Nước Sạch:

– Là nước dùng cho các mục đích sinh hoạt cá nhân và gia đình, không sử dụng làm nước ăn uống trực tiếp.

– Là nước có đủ 22 chỉ tiêu đáp ứng Tiêu chuẩn vệ sinh nước sạch do Bộ Y Tế ban hành

Theo Quyết Định số 09/2005/ QĐ-BYT ngày 11/3/2005 do Bộ Y Tế ban hành về Tiêu chuẩn vệ sinh nước sạch.

2. Nước Hợp Vệ Sinh:

Là nước không màu, không mùi, không vị, không chứa các thành phần có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe của con người, có thể dùng để ăn uống sau khi đun sôi.

Chú ý: Nước sạch có chất lượng cao hơn nước hợp vệ sinh. Nước sạch là một nhu cầu cơ bản trong cuộc sống hằng ngày của mọi người và đang đòi hỏi bức bách trong việc bảo vệ sức khỏe và cải thiện sinh hoạt cho nhân dân.

 máy lọc nước gia đình, may loc nuoc gia dinhmáy lọc nước nóng lạnhmay loc nuoc nong lanh,sửa máy lọc nước, sua may loc nuocsửa máy nước nóng lạnhsua may nuoc nong lanh,bình nóng lạnh,binh nong lanh,máy lọc nước, may loc nuoc,máy nóng lạnh,may nong lanh